Projekt
Utvecklingsprojekt - 126137

Iisalmen torin visio ja torin ekosysteemin kehittäminen – Iisalmen torin kehittämissuunnitelma

Iiden ry

30.04.2020 - 30.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Iisalmen keskustan kehittäminen on tärkeässä roolissa niin vetovoiman kuin pitovoimankin näkökulmasta. Iisalmen tori on koko Iisalmen keskustan keskus ja sydän. Iisalmen torin ja torien rooli valtakunnallisesti on viime vuosien saatossa muuttunut paljon. Myös toimijat ja vastuutahot toritoiminnan ympärillä ovat muuttuneet. Iisalmen torin on uudistuttava, jotta tori ja sen toiminta palvelee asukkaita Iisalmesta ja lähikunnista sekä myös matkailijoita jatkossakin. Toria ja toritoimintaa on kehitettävä. Samalla on mahdollisuus miettiä erottautuvuutta. Kehittämishankkeen avulla toteutetaan kehittämistyö, jossa synnytetään Iisalmen torille uusi visio ”mitä on Iisalmen tori vuonna 2025”. Mikä on meidän missio erottautua muista toreista? Samalla torin rooli on määriteltävä uudelleen yhdessä yhdessä toriin liittyvien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kehittäminen edellyttää kaikkien keskeisten toimijoiden yhteistyötä ja -kehittämistä. Yhteiskehittäminen edellyttää toimijaekosysteemin mallintamista, vastuiden uudelleen pohtimista sekä toimenpiteiden strategista suunnittelua. Kehittämistyön tuloksena luodaan myös kehittämissuunnitelma, joka pitää sisällään toimintasuunnitelman tehtävälistoineen. Toimintasuunnitelmassa määritellään ketä tarvitsemme tavoitteen toteutumiseen ja mikä on kenenkin rooli ja vastuut. Kehittämistyössä hyödynnetään kevään aikana Iiden ry:n kokoamaan ja syntyvää tietoa torin kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

126137

Startdatum

30.04.2020

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner