Projekt
Utvecklingsprojekt - 214225

Ilmastokestävä kylä

Varsinais-Suomen Kylät ry, Egentliga Finlands Byar rf

01.12.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastokestävä kylä -hankkeessa tavoitteena on kannustaa Leader Varsin Hyvän alueen kyläyhteisöjä pohtimaan omaa rooliaan ilmastonmuutoksen edetessä: mitä muutos oman kylän kannalta voi tarkoittaa, miten se otetaan huomioon omassa toiminnassa, miten kylä voi omalta osaltaan edistää vähähiilisyyttä ja yhteiskunnallista kestävyyttä; muutossopeutumista, turvallisuutta ja varautumista? Kansalais- ja järjestötoiminta on monialaista ja kattavaa ja kaikille sopivaa ilmasto-ohjelmaa on mahdotonta toteuttaa. Ilmastokestävä kylä –hankkeessa keskitytään nimenomaan kylätoimintaan ja luodaan hankekylien (3 kpl) kanssa toteutettujen työpajojen ja infotilaisuuksien avulla kylätoiminnan oma ilmasto-ohjelma, joka toisaalta pohtii muutosta ilmiönä ja toisaalta listaa ruohonjuuritason toimenpiteitä, jotka soveltuvat kyläyhteisöille Turun seudun maaseudulla. Tavoitteena on luoda pohja, jolla ilmastonmuutosta voidaan jatkossa käsitellä laajemminkin kylätoiminnan piirissä. Hanke toimii myös taustoituksena uuden ohjelmakauden laajemmille ilmastohankkeille ja Älykäs kylä -toimille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

214225

Startdatum

01.12.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner