Projekt
Utvecklingsprojekt - 108719

Ilmastonmuutos – Keuruun seutukunnan tulevaisuus (Ilman muuta)

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

01.12.2019 - 13.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kehittämisyhtiö Keulink Oy hakee Vesuri Leader -ryhmän rahoitusta Ilmaston muutos ¿ Keuruun seutukunnan tulevaisuus (Ilman muuta) -aktivointihankkeelle, jonka tavoitteena on valmistella alueen yritysten kanssa vähintään yksi yritysryhmähanke, joka voi selvittää ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyen mm.: 1. sopeutumisen liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää kokeiluja 2. sopeutumiseen liittyviä tuotteiden vientimahdollisuuksia 3. onko yrityksillä vientimahdollisuuksia esim. vesituotannon kautta Lisäksi tämä aktivointihanke laatii Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n kanssa yritysryhmähankehakemuksen, sitouttaa mukana lähtevät yritykset, laatii aiesopimukset ja muut mahdolliset tarvittavat asiapaperit. Lisäksi tämä hanke käy keskustelut alueen eri toimijoiden kanssa mahdollisen ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen tähtäävän kehittämishankkeen tarpeista. Mikäli kehittämishanke nähdään tarpeelliseksi, hanke sitouttaa yhteistyökumppanit mukaan hankkeeseen. Hanke valmistellaan Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n toimesta, mikäli siihen nähdään tarvetta ja kumppaniverkosto sitoutuu hankkeeseen. Tästä hankkeesta nousevan yritysryhmähankkeen kautta voidaan edistää minkä tahansa yrityksen kestävän kehityksen mukaisien uusien tuotteiden kehittämistä. Hankkeen hallinnoijana on Kehittämisyhtiö Keulink Oy.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

108719

Startdatum

01.12.2019

Slutdatum

13.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner