Projekt
Utvecklingsprojekt - 100188

Ilmastoviisaat pohjalaismetsät

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.10.2019 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on lisätä metsänomistajien ymmärrystä ja osaamista ilmastoviisaasta kokonaiskestävästä käytännön metsänhoidosta. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Hankkeessa järjestetään metsänomistajille suunnattua koulutusta, jonka tuloksena metsänomistajat oppivat ilmastonmuutokseen ja metsiin liittyvät keskeiset termit ja niiden sisällön (esim. hiilinielu, vuotuinen hiilinielu, hiilivarasto jne.) ja miten metsänomistaja voi omassa käytännön metsätaloudessaan ottaa nämä huomioon kokonaiskestävällä tavalla. Lisäksi metsänomistajat saavat hankkeen koulutuksissa tutkimustietoa ilmastonmuutoksen ennustetuista vaikutuksista metsien hyönteis- ym. tuhojen yleistymiselle ja oppivat miten riskeihin voi käytännön metsätaloustoimenpitein varautua ja torjua niitä jo ennalta. Kokonaiskestävän metsätalouden osaamista lisätään hankkeessa järjestämällä koulutusta myös talousmetsien luonnonhoidosta, metsätalouden kannattavuudesta sekä metsänomistamisen/metsätilan hallinnan ratkaisuista. Hankkeen järjestämän teoriaopetuksen lisäksi kaikkia hankkeen teemoja käsitellään myös maastossa erilaisilla havaintokohteilla. Hankkeen kaikessa toiminnassa otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo ja pyrkimys siihen, että kaikilla hankkeesta kiinnostuneilla metsänomistajilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.10.2019-30.9.2022.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

100188

Startdatum

01.10.2019

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner