Hanke
Utvecklingsprojekt - 12643

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA)

Luonnonvarakeskus

31.10.2015 - 31.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoite on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla. Hanke jalostaa ja välittää tietoa sekä vahvistaa tietopohjaa ja toimintahalua maaseudun ja maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen edistämiseksi. Hanke tukee sekä maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen kehittämistä että myös laajemmin maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä. Hankkeen toiminta koostuu viidestä ilmastoviisaita ratkaisuja edistävästä työpaketista: 1) maatalouden ja metsätalouden ilmastoratkaisuja käsittelevät teemaryhmät, työpajat ja webinaarit 2) ilmastoviisaita ratkaisuja edistävien pilottimaatilojen verkosto 3) valtakunnallinen viestintä verkossa, ammattilehdissä, esitteiden avulla, tapahtumissa sekä alkutapahtumassa ja loppuseminaarissa 4) selvitykset Neuvo2020-neuvojien ilmastotietotarpeista ja maatilojen ilmastoratkaisujen viemisestä käytäntöön 5) maatilan ilmastokestävyyden nettitestin kehittäminen ilmastotoimien konkretisointiin ja kokoamiseen erityisesti neuvojien ja maatilojen käyttöön. Hankkeen kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat aiheesta kiinnostuneet maanviljelijät, muut maaseutuyrittäjät sekä maaseudun asukkaat. Kohderyhmiin ja hyödynsaajiin kuuluvat myös neuvojat ja asiantuntijat, tutkijat, maatalousalan opiskelijat, maaseudun kehittäjät, kuntapäättäjät, kansanedustajat sekä maaseutuhallinto kunnissa ja valtiolla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12643

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

31.05.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Riksomfattande projekt

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
bioenergi
energieffektivitet
klimatförändring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt