Projekt
Utvecklingsprojekt - 110228

ILO – Innolla Luonnosta Osallistuen

Konneveden 4H-yhdistys r.y.

31.12.2019 - 03.07.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on edistää Konnevedellä nuorten osallisuutta ja luontosuhdetta nuoria innostavin tavoin. Nuoria kannustetaan rohkeasti suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen mielekästä toimintaa kavereiden kanssa, aikuisen turvallisella tuella ja ohjauksella. Nuorten luontosuhdetta kehitetään innovatiivisin keinoin, hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi VR-teknologiaa. Hankkeen menetelminä toimivat pienryhmätoiminta, sekä erilaiset tempaukset ja tapahtumat yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeen aikana valmistellaan kansainvälinen nuorten ryhmävaihto, joka noudattelee hankkeen teemoja. Hankkeen myötä nuoret oppivat lisää muun muassa lähiruoasta, luontoliikunnasta sekä teknologian yhdistämisestä luonnossa tapahtuvaan toimintaan. Hankkeen tavoitteena on luoda pitkäjänteisiä yhteistyörakenteita paikallisten yhdistys- ja järjestötoimijoiden välille. Toiminnoissa tuodaan näkyväksi paikallisten yhdistysten ja järjestöjen harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetään näiden yhteistyötä. Hankkeen kantavia teemoja ovat positiivisuus, läsnäolo, optimismi, omien vahvuuksien löytäminen ja yhteistyö.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

110228

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

03.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner