Hanke
Utvecklingsprojekt - 18176

Ilona -hanke

Kontiolahden kunta

31.12.2015 - 30.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella on taustalla on kunnan alueella asuvat yksinäiset ikäihmiset, joiden hyvinvointia tuetaan hankkeella olevilla toiminnoilla/toimijoilla ja mahdollistetaan ikäihmisten selviytymistä turvallisesti pidempään kotona. Havaittavissa on ilmennyt sukupolvien välinen luonnollinen kanssa käymättömyys ja perimätietouden vähäisyys ikäihmisten ja nuorten kesken. Hankkeella olisi tarvetta aloittaa sitovampi yhteistyö ala- ja ylä-koulujen ja lukion oppilaiden ja kunnassa asuvien ikäihmisten kesken. Kontiolahden kuntaan on muutta-nut maahanmuuttajia joiden kotouttaminen mahdollistuu järjestöjen kanssa yhteistyönä. Kontiolahden kunnan strategiassa painotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollistetaan erilaisen kulttuuriperimän arvostaminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

18176

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt