Projekt
Utvecklingsprojekt - 18176

Ilona -hanke

Kontiolahden kunta

31.12.2015 - 30.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella on taustalla on kunnan alueella asuvat yksinäiset ikäihmiset, joiden hyvinvointia tuetaan hankkeella olevilla toiminnoilla/toimijoilla ja mahdollistetaan ikäihmisten selviytymistä turvallisesti pidempään kotona. Havaittavissa on ilmennyt sukupolvien välinen luonnollinen kanssa käymättömyys ja perimätietouden vähäisyys ikäihmisten ja nuorten kesken. Hankkeella olisi tarvetta aloittaa sitovampi yhteistyö ala- ja ylä-koulujen ja lukion oppilaiden ja kunnassa asuvien ikäihmisten kesken. Kontiolahden kuntaan on muutta-nut maahanmuuttajia joiden kotouttaminen mahdollistuu järjestöjen kanssa yhteistyönä. Kontiolahden kunnan strategiassa painotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollistetaan erilaisen kulttuuriperimän arvostaminen

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

18176

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

30.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner