Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 68842

Jääli-Koiteli maastotietoreitti vaihe 2

Jäälin Asukasyhdistys ry

19.03.2018 - 21.10.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Jääli - Koiteli -maastietoreitti on Jäälin asukasyhdistyksen hanke, jossa rakennetaan vaellus- ja hiihtoreitti Jäälinjärven eteläpäästä Koiteliin. Reitti suunnataan kolmen alueelle rakennetun vesienhoitokosteikon kautta. Yhteys edellyttää pitkospuita ja ojia ylittäviä siltoja. Reitin varrella annetaan runsaasti informaatiota alueella nähtävistä aiheista, kuten maankäyttö mukaan lukien metsätalouden toimet, historia, vesienhoito sekä erilaiset luontokohteet.Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu pääosa polkuyhteydestä, ja talvikäyttöä varten reitille on ajettu erämaalatu. Hakemuksen mukaisella jatkohankkeella rakennetaan uudelleen vanha, kulkukelvoton pitkosreitti Jäälinjärven eteläpäästä Kalamäkeen ja toteutetaan koko reitin palveluvarustus, johon kuuluu kaksi laavua nuotiopaikkoineen, näköalatasanne, lintutorni ja käymälä. Reitin alkuosa rakennetaan esteettömäksi. Kolmannessa vaiheessa reitti rakennetaan Koiteliin saakka. Hanke toteutetaan vuosina 2017 - 2021 yhteistyössä Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistyksen ja Jäälin Lionsien kanssa. Hanke palvelee Jäälin 5000 asukkaan sekä alueen koulujen ulkoilu- ja liikkumistarpeita sekä Koitelin alueen yrittäjiä. Tavoitteena on monipuolistaa Jäälin ja Koitelin palvelutarjontaa ja siten lisätä asumisviihtyvyyttä ja alueen vetovoimaa sekä avata Koitelin alueen matkailuyrittäjille uusia palvelumahdollisuuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

68842

Startdatum

19.03.2018

Slutdatum

21.10.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner