Hanke
Utvecklingsprojekt - 28436

Jokirapukannan parantaminen

Sotkuman osakaskunta

17.04.2016 - 02.08.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on palauttaa jokirapukanta Sukkulanjokeen, Rukkojärveen, Kuorejärveen ja Iso ja Pienireuhkaan. Lisäksi tavoitteena on parantaa Ylä- ja Alasäynelampien rapukantaa. Tavoitteeseen pyritään siirtämällä Säynelammista yhteensä 1500 rapua muihin istutusvesiin ja ostamalla siirtoistutusrapuja noin 15000 kpl ja istuttamalla ne istutusvesiin ja Säynelampiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

28436

Aloituspäivämäärä

17.04.2016

Loppumispäivämäärä

02.08.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

genetisk mångfald
kultur
miljö
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt