Projekt
Utvecklingsprojekt - 180525

Julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen kumppanuusmalli lähiruuan edistämiseksi

Luonnonvarakeskus

01.01.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

1.1.2023 käynnistyy Sote-palveluiden maakunnallinen toiminta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen tukipalveluineen kunnilta siirtyy maakunnalle. Aikaisemmissa hankkeissa on luotu toimintamalli, jossa soteen liittyvien ruokapalveluiden jakaantuminen kuntien ja sotepalveluita tuottavan maakuntatoimijan kesken on otettu huomioon. Tässä hankkeessa tämä tieto ja siihen liittyvät uudet elintarvikehuollon toimintamallit siirretään kuntatasolle. Tämä tiedottaminen tarkoittaa käytännössä kaikkien Lapin 21 kunnan päättäjien ja elintarvikehankinnoista vastaavien tapaamista ja informoimista SOTE:n synnyttämästä tilanteesta ja siitä miten tähän tilanteeseen kunnan ja maakunnan näkökulmasta on hyvä ruokapalveluiden osalta reagoida. Nyt on aika katsoa yhteiseen tulevaisuuteen ja toteuttaa elintarvikehankinnat Lapin elintarvikealan vahvistaminen edellä. Koko Lapin yhteisellä tekemisellä toteutamme niitä strategioita ja ohjelmia, joihin olemme jo kaikki aiemmin sitoutuneet. Erityisiä kohderyhmiä tässä hankkeessa ovat kuntien päättäjät, keskeiset viranhaltijat, teknisen, ruokapalveluiden ja kehittämis- / elinkeinotoimintojen henkilökunta sekä alueiden yrittäjät. Teemana on uudenlainen jo aiemmin yhdessä luotu toimintamalli, jonka avulla elintarvikehuollon sote-järjestelyt saadaan aluetasolla hoidettua mahdollisimman kustannustehokkaasti, sekä rakennetaan toimiva markkinavuoropuhelu, joka antaa parempia mahdollisuuksia paikallisten elintarvikkeiden tuotannolle, jalostukselle ja käytölle. Tehtävänä on: 1.Viedä kuntatasolle käytäntöön aikaisemmissa hankkeissa rakennettu julkisten ruokapalveluiden maakunnallinen toimintamalli ja siihen liittyvä hankintaa ja tuotantoa kehittävä markkinavuoropuhelu yrittäjien ja keittiöiden välille. 2.Kunnallisten ja maakunnallisten päättäjien, ja asiaan liittyvien valmistelijoiden, sekä keittiöhenkilökunnan tiedottaminen muutokseen, SOTE- toimintamalliin liittyen. 3.Hankkeen tavoitteiden kannalta oleellisten sidosryhmien tiedottaminen

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180525

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner