Hanke
Utvecklingsprojekt - 30335

Juupajoen laajakaistahanke

Juupajoen kunta

07.06.2016 - 16.08.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yhteiskunta on digitalisoitumassa, mikä tarkoittaa, että sekä kaupallisia että julkisia palveluja siirtyy yhä enenevässä määrin verkkoon. Kunnan kilpailukyvyn kannalta on tärkeää pysyä tässä vauhdissa mukana. Juupajoen kunta on toteuttamassa selvitys- ja suunnitteluhanketta, jossa kartoitetaan kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuus kunnassa. Alueella toimivat operaattorit eivät ole olleet kiinnostuneita investoimaan kuitua kunnan alueelle. Tavoitteena hankkeessa on toteuttaa kattava valokuituverkkosuunnitelma koko kunnan alueelle. Hankkeessa selvitetään markkinaehtoisesti rakentuvat alueet, muut toteutettavat hankealueet ja vaihtoehtomallit teknistaloudellisesti kiinteän kuituverkon ulkopuolelle jääville alueille. Työn lopputuotoksena on kokonaisvaltainen laadukas suunnitelma, jonka pohjalta voidaan aloittaa laajakaistan rakentaminen. Hankkeesta hyötyvät kuntalaiset laajasti: asukkaat, yritykset, julkishallinnon toimijat sekä vapaa-ajan asukkaat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

30335

Aloituspäivämäärä

07.06.2016

Loppumispäivämäärä

16.08.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

datateknik

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt