Projekt
Utvecklingsprojekt - 157497

Juurille

Härmänmaan 4H-yhdistys ry

31.03.2021 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on tuoda esille Kauhavan kylien ja asuinalueiden kulttuurihistoriaa, vahvistaa kylien omaleimaisuutta ja identiteettiä. Hanke tuo Kauhavaa tutuksi ja tukee paikallisia yrityksiä ja rohkaisee nuoria yrittäjiksi. Tavoitteena on luoda pysyviä käytänteitä ja toimintamalleja Härmänmaan 4H-yhdistyksen toimintaan sekä luoda yhteistyöverkosto myös hankkeen jälkeen toteutettavia tapahtumia silmällä pitäen. Hankkeen aikana kerätään historiallista dokumentaatioita kylien tarinoista, tunnetuista asukkaista ja mystisistä /kulttuurihistoriallisesti arvokkaista paikoista. Näiden teemojen tai mysteereiden ympärille rakennetaan vuorollaan eri kyliin toiminnallisia tapahtumia yhteistyössä kyläseurojen, yritysten, kaupungin museotoimen, kotiseutuyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Kylä- ja kotiseututaloilla voidaan järjestää matonkudontapäivä, lasten käsityöpiiri, aavejahti tai tutustutaan esim. Häjyjen syntysijoille ja heidän kohtaloonsa. Myös digitaalisten tapahtumien järjestäminen verkossa, on yksi tapa lähestyä asukkaita. Hankkeen tehtävänä on myös edistää maaseutumaisten asuinalueiden vetovoimaa, aktivoida kylien ihmisiä yhteistyöhön, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja ohjata heitä järjestämään itse aktiviteettia omalle asuinalueelle. Tavoitteena on että tapahtumat jäävät pysyväksi perinteeksi ja käytännöksi kylille. Hanke tekee kotiseututyötä ja tiedottaa aktiivisesti kylien tapahtumista ja sillä tavoin innostaa myös paikkakunnalta poismuuttaneita seuraamaan kotiseutuaan ja miettimään maaseudun hyviä puolia. Juuri tässä ajassa kaikki toimenpiteet paluumuuttajien maaseudulle saamiseksi tulee hyödyntää. Tämä hanke omalta osaltaan tekee sitä. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti lapset, nuoret ja nuoret aikuiset ja kaiken ikäiset kyläläiset. Myös Kauhavan museotoimen, paikallisten kotiseutuyhdistysten, matkailun ja matkailuyritysten toivotaan hyötyvän hankkeesta kun tietoisuus kaupungin ja sen kylien historiasta löydetään uutta tietoa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

157497

Startdatum

31.03.2021

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner