Projekt
Utvecklingsprojekt - 58562

JYMY – Juurikkaan viljely muuttuvassa ympäristössä

Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö sr

08.01.2018 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

JYMY on Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen -toimenpidettä noudattava 2,5-vuotinen kehityshanke, jonka koulutussisältö on muodostettu juurikkaanviljelijöiden parissa toteutetun kyselyn perusteella. Koulutusaiheissa painottuu ilmastonmuutoksen torjuminen, maaperän hyvinvointi sekä optimoitu lannoitus ja kasvinsuojelu. Hanketta toteutetaan järjestämällä koulutuksia, joiden sisältöä syvennetään pellonpiennarpäivillä ja pienryhmätapaamisilla. Hanke toimii Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa, joiden alueella toimii 82 % kaikista Suomen sokerijuurikkaanviljelijöistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki sokerijuurikkaan viljelijät sekä juurikkaan viljelyn aloittamista harkitsevat viljelijät. Viimeisten kymmenen vuoden aikana sokerijuurikkaanviljely on kohdannut useita haasteita. Uusimpana voidaan nähdä syyskuun 2017 lopussa poistuneet EU:n sokerikiintiöt: muutos tulee lisäämään EU:n sisäistä kilpailua suurten sokerintuottajamaiden lisätessä tuotantoaan. Toisaalta muutos avaa myös mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on turvata kotimainen sokerintuotanto sekä juurikkaanviljelyn kannattavuus ja kilpailukyky. Tavoitteet saavutetaan lisäämällä alueen juurikkaanviljelijöiden osaamista ja sitä kautta satotasoja ja taloudellista kannattavuutta. Erityisesti keskitytään lisäämään viljelijöiden tietoisuutta viljelykäytäntöjen sopeuttamisesta ilmastonmuutokseen. Koulutuksessa ja erityisesti pienryhmäilloissa muodostuvien viljelijäverkostojen kautta halutaan lisätä viljelijöiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tarjoamalla mahdollisuuksia verkostoitumiseen, voidaan lisätä viljelijöiden välistä yhteistyötä ja hiljaisen tiedon siirtymistä, saavuttaa taloudellista hyötyä yhteistyön lisääntyessä sekä lisätä samalla samalla vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä maaseudulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58562

Startdatum

08.01.2018

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner