Projekt
Utvecklingsprojekt - 84666

Kaakkoisen Suomen yksityistiestön parantaminen

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2019 - 30.06.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on yksityistiestön kehittäminen ja sen palvelutason nostaminen vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun liikennöinnin tarpeita Suomen metsäkeskuksen kaakkoisella palvelualueella eli Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Yksityistiestön parantaminen on välttämätöntä, jotta säilytetään eri elinkeinojen toimintaedellytykset tarvittavalla tasolla. Metsätiestön ja muun yksityisverkoston perusparannustyömäärät ovat olleet jyrkässä laskussa usean vuoden ajan. Samaan aikaan tiestöltä odotetaan tulevaisuudessa parempaa palvelukykyä vastaamaan biotalouden kasvaviin tarpeisiin ja kuljetussuoritteisiin. Ilmastonmuutoksen seurauksena tiestön hyvän kunnon merkitys korostuu edelleen. Tielainsäädäntöä on juuri uudistettu, mikä aiheuttaa mittavan koulutustarpeen tiekunnille ja muille alan toimijoille. Hankkeen tavoitteina on (1) lisätä yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannusta sekä (2) kehittää sähköisiä tietietoja ja palveluja. Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavia toimenpiteitä: a) Tiekuntien aktivoiminen ja avustaminen neuvonnan keinoin. b) Kuntakohtaiset yksityistiepäivät eli info- ja koulutustilaisuudet tiekunnille ja alan toimijoille. c) Webinaari -koulutustilaisuudet tiekunnille ja alan toimijoille. d) Kartoitetaan nykyisen tiestötiedon saatavuus ja tiedon laatu sekä päivitetään tietoja. e) Uusien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja esittely. f) Tietopalvelu tiekunnista ja palvelun tarjoajista. Tiestön kunnossapidon ja perusparannuksen työllisyysvaikutukset kohdistuvat suoraan maaseudulle. Epäsuorat vaikutukset ulottuvat koko biotalouden arvoketjuun. Kehitettävät sähköiset palvelut helpottavat tiekuntien ja urakoitsijoiden kohtaamista sekä helpottavat teiden hoitoa ja mahdollistavat palvelumarkkinoiden kasvun. Tiestön hyvä kunto parantaa myös muiden maaseutuelinkeinojen kuljetusmahdollisuuksia sekä maaseudun asukkaiden hyvinvointia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84666

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

30.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner