Projekt
Utvecklingsprojekt - 112227

KAAKONKANTRIN KIRI

Leader Länsi-Saimaa ry

31.01.2020 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ohjelmakausi 2014-2020 on loppusuoralla, joten kauden tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta viestinnän tärkeys korostuu. Lisäksi rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen jatkuu vuoden 2020 ajan. Hankkeen toiminta-alueena on Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso). Pääkohderyhminä ovat yrittäjät, maatalousyrittäjät, yhdistykset sekä asukkaat. Tavoitteena on: 1) mahdollisimman moni kaakkoissuomalainen yrittäjä ja maanviljelijä tietää, että maaseuturahastosta voi hakea tukea vielä vuoden 2020 aikana. 2) suuren yleisön tietoisuus maaseutuohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta kasvaa Kaakkois-Suomessa. 3) hanketoteuttajat oppivat viestimään paremmin hankkeitten tuloksista ja vaikuttavuudesta. Viestintä maaseutuohjelman vaikutuksista Kaakkois-Suomessa lisääntyy. Vuoden 2020 aikana satsataan erityisesti yrityksille suunnatun rahoitustiedon levittämiseen, mikä toteutetaan kaupallisella mediayhteistyöllä, omalla juttu- ja videotuotannolla sekä maksetuilla some-kampanjoilla. Vuoden 2020 loppupuolella paino siirretään ohjelmakauden tuloksista ja vaikutuksista viestimiseen suurelle yleisölle. Tämä toteutetaan omalla video- ja juttutuotannolla, some-tiedottamisella ja painetulla julkaisulla, jota käytetään työvälineenä esimerkiksi yleisötapahtumissa. Hankevetäjille järjestetään viestintään liittyviä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden vaikutuksesta hankkeiden oma vaikuttavuusviestintä lisääntyy. Medialle järjestetään vierailuja maatiloilla, joissa on toteutettu onnistuneesti ympäristötoimia, esim. hiiliviljelyä. KaakonKantrin kiri lisää tietoa maaseutuohjelman yritysrahoituksesta ja ohjelman vaikut-tavuudesta Kaakkois-Suomessa. Myös kaakkoissuomalaisen maaseudun imago viihtyisänä ja vireänä asuin- ja yritysympäristönä vahvistuu.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

112227

Startdatum

31.01.2020

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner