Projekt
Utvecklingsprojekt - 62226

Kakslammin suojelualueen kehittämishankkeen suunnittelu

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr

20.12.2017 - 07.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö ry kehittää pitkäjänteisesti Hausjärven Ryttylässä sijaitsevan Kakslammin aluetta ja hakee rahoitusta kehittämishankkeen suunnitteluun ja keväällä 2018 tehtäviin ensimmäisiin hoitotoimenpiteisiin. Kyseessä on Suomessa ainutlaatuinen projekti, jossa entinen soranottoalue suojeltiin syyskuussa 2017 arvokkaana paahdeympäristönä, jossa esiintyy useita uhanalaisia hyönteislajeja. Alue siirtyi säätiön omistukseen Rudus Oy:ltä elokuussa 2017. Nyt suojeltavalla soranottoalueella on liikunta- ja frisbeegolf -reitit, joita Ryttylän kyläläiset ja kuntalaiset käyttävät aktiivisesti. Aluetta tullaan hoitamaan ja kehittämään sekä siellä esiintyvien uhanalaisten lajien suojelemiseksi että kuntalaisten monipuolisten ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi. Säätiön tavoitteena on hoitaa Ryttylän soranottoaluetta erilaisin pitkäaikaisin toimenpitein, jotta alueella maanpinta pysyy riittävän avoimena paahdealueen lajien säilymisen turvaamiseksi. Tähän kuuluu lupiinien leviämisen estäminen sekä taimikon harkittu raivaaminen niin tasamaalta kuin rinteiltä umpeenkasvun estämiseksi. Lisäksi pyrimme lisäämään alueella lahopuun määrää, ja tekemään mahdollisesti rajoitettuja maansiirtoja savisten alueiden peittämiseksi soralla. Nyt tehtävän suunnitelman lisäksi haemme rahoitusta talvella ja keväällä tehtäviin ensimmäisiin hoitotoimenpiteisiin, kuten mäntytaimikon harventamiseen. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on tehnyt Hausjärven kunnan kanssa 20 vuoden vuokrasopimuksen, jolla turvataan kuntalaisten ulkolu- ja virkistysmahdollisuudet. Tarkoituksenamme on suunnitella Ryttylän Kirin ja kunnan kanssa olemassa olevien ulkoilureittien käyttöä ja hoitoa sekä mahdollista lisäämistä esimerkiksi senioreille tarkoitetulla reitillä ja koko alueella kiertävällä luontopolulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

62226

Startdatum

20.12.2017

Slutdatum

07.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner