Projekt
Utvecklingsprojekt - 258399

KaMu – Kanta-Häme ”Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla”

ProAgria Etelä-Suomi ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

KaMu Kanta-Häme, Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla hankkeen tavoitteena on edistää Kanta-Hämeen seutukuntien maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeen painopisteet muodostuvat kolmen pääsuuntaviivan alle:1) Kanta-Hämeen elinvoiman kasvun eväät 2) Yritysten kehittäminen ja yhteiskehittäminen maaseudulla 3) Seudullisten yrityspalvelua maaseutuyrityksille tuottavien organisaatioiden ja rahoittajien yhteistyön kehittäminen. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2023 - 31.12.2025. Tavoitteet ja tulokset syntyvät hankesuunnitelmaan kirjattujen työpakettien mukaisesti, perustuen edellämainittuihin painopistealueisiin. Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, yhteisöt, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Hanke täydentää yhteistyössä Kanta-Hämeen alueella sijaitsevien uusyrityskeskusten, alueellisten elinkeinoyhtiöiden, Leader-ryhmien, muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä Kanta-Hämeen kuntien tuottamaa toimintaa. Hankkeessa Hakijana ProAgria Etelä-Suomi Ry ja osatoteuttajina Työtehoseura ry, Hämeen Uusyrityskeskus ry ja Hämeen Yrittäjät Ry. Hanke tarjoaa yrityksille ohjausta ja neuvontaa, järjestää yrittäjätilaisuuksia, infoja, tietoiskuja ja pienryhmätoimintaa, sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hanketta toteutetaan tiiviinä yhteistyönä, seudullisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tuloksina tietoisuus tavoitteiden mukaisista kestävän kehityksen, rahoitusten hyödyntämisestä sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksista on lisääntynyt ja elinkeinotoimijoiden yhteistyöstä on muotoutunut pysyvä tapa jakaa tietoa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

258399

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner