Hanke
Kehittämishanke - 258399

KaMu – Kanta-Häme ”Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla”

ProAgria Etelä-Suomi ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

KaMu Kanta-Häme, Kasvua ja Menestystä Uusiutumalla hankkeen tavoitteena on edistää Kanta-Hämeen seutukuntien maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeen painopisteet muodostuvat kolmen pääsuuntaviivan alle:1) Kanta-Hämeen elinvoiman kasvun eväät 2) Yritysten kehittäminen ja yhteiskehittäminen maaseudulla 3) Seudullisten yrityspalvelua maaseutuyrityksille tuottavien organisaatioiden ja rahoittajien yhteistyön kehittäminen. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2023 - 31.12.2025. Tavoitteet ja tulokset syntyvät hankesuunnitelmaan kirjattujen työpakettien mukaisesti, perustuen edellämainittuihin painopistealueisiin. Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, yhteisöt, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Hanke täydentää yhteistyössä Kanta-Hämeen alueella sijaitsevien uusyrityskeskusten, alueellisten elinkeinoyhtiöiden, Leader-ryhmien, muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä Kanta-Hämeen kuntien tuottamaa toimintaa. Hankkeessa Hakijana ProAgria Etelä-Suomi Ry ja osatoteuttajina Työtehoseura ry, Hämeen Uusyrityskeskus ry ja Hämeen Yrittäjät Ry. Hanke tarjoaa yrityksille ohjausta ja neuvontaa, järjestää yrittäjätilaisuuksia, infoja, tietoiskuja ja pienryhmätoimintaa, sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hanketta toteutetaan tiiviinä yhteistyönä, seudullisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tuloksina tietoisuus tavoitteiden mukaisista kestävän kehityksen, rahoitusten hyödyntämisestä sekä yhteiskehittämisen mahdollisuuksista on lisääntynyt ja elinkeinotoimijoiden yhteistyöstä on muotoutunut pysyvä tapa jakaa tietoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

258399

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt