Projekt
Utvecklingsprojekt - 257608

KantriVoima – Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin

Kajaanin kaupunki

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hakija ja hallinnoija: Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos / Kainuun ammattiopisto (KAO). Hanketta toteutetaan KAO:n luonnonvara-alan yksiköstä käsin. Rahoittajat: Kainuun ELY -keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (MSR), koulutushankkeet / Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille Kokonaiskustannukset: 399 545 euroa Toteutusaika: 1.1.2024 – 31.12.2026 Toteutusalue: Kainuu Kohderyhmä: Kainuulaiset maaseutuyrittäjät ja metsänomistajat Hyödynsaajat: Kainuulaiset maaseutuyrittäjät ja metsänomistajat, em. alojen opiskelijat, alueen asukkaat, hankkeen hallinnoija Tavoite: Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä ja tuoda yrittäjien tietoon tuorein tieto alan innovaatioista koulutusten avulla. Määrällisinä tavoitteena ovat 374 opiskelijaa ja 770 opiskelijatyöpäivää (á 8 h, yht. 2992 h). Toimenpiteet: Järjestetään lyhytkestoista täydennyskoulutusta kainuulaisille maaseutuyrittäjille ja metsänomistajille. Hanke järjestää koulutuskokonaisuuksia, jotka lisäävät yrittäjien osaamista sekä uudistavat elinkeinoja. Koulutusteemoja ovat: Maidon- ja lihantuotanto, Puutarhatuotanto ja avomaan viljely, Luomu, Maatilan spv, omistajanvaihdos ja talous, Mehiläistarhaus, Metsien monikäyttö sekä Uusiutuva energia Tulokset: Yrittäjien osaaminen lisääntyy, yritysten liiketoiminta kehittyy, uusia tuotantotapoja ja resurssitehokkaita toimintoja otetaan käyttöön. Vaikutukset: Toimialan osaaminen ja innovatiivisuus lisääntyy. Vaikutus näkyy positiivisesti Kainuun aluekehityksessä ja työllisyydessä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

257608

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för små och medelstora företag inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller saluföring

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner