Projekt
Utvecklingsprojekt - 12729

Kasku – Kasvua ja hyvinvointia kulttuurista ja luonnosta

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2016 - 04.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kasku on maaseudun luonto- ja kulttuurilähtöisten virkistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen aktivointiin tähtäävä hanke, joka vastaa Pohjois-Pohjanmaan maaseudun mikroyrittäjien tarpeisiin tuote- ja palveluideoiden kehittämisessä ja verkostoitumisessa. Hankkeen tavoitteena on kulttuurisisältöjen ja luontoelämyksien sekä hyvinvoinnin ja ekologisuuden hyödyntäminen osana liiketoimintaa. Hankkeessa kokeillaan uudenlaista yhteistyömallia maaseudun pienyritysten ja oppilaitoksen välillä, jossa jalostetaan yritysten keskinäistä yhteistyötä lisääviä tuote- ja palveluideoita. Konseptien kehittämisessä käytetään palvelumuotoilun menetelmiä keskittyen esimerkiksi teemapohjaiseen ja paikalliseen tarjontaan ja alhaisen sesongin kysynnän lisäämiseen. Hanke edistää yrittäjien palvelumuotoilun osaamista ja verkostoitumista eri toimijoiden kesken.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

12729

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

04.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner