Projekt
Utvecklingsprojekt - 14012

KASTU-Kasvisketjun tuoteturvallisuuden ja vähähiilisyyden parantaminen koulutuksen keinoin

Helsingin Yliopisto

01.12.2015 - 17.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

TIIVISTELMÄ Kastu-hankkeen päätavoitteena on 1. uusimman tutkimustiedon tehokas välittäminen tuorekasvisten alkutuottajille ja tämän avulla 2. pienentää eteläsavolaisten kasvisten hävikkiä. Tuoteturvallisuuden ja -laadun parantaminen vähentää hävikkiä ja lisää kasvistuotannon kannattavuutta. Hävikin pieneneminen vähentää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti koko kasvisketjun ilmasto- ja ympäristökuormitusta. Hankkeen tuloksena kasvisten alkutuottajilla on uutta tietoa kasvisten hävikin pienentämiseksi ja tuotteen laadun parantamiseksi. Hankkeen tuotoksena on tietoaineistoa eteläsavolaisille kasvistuottajille. Hankkeessa saatava tieto palvelee alkutuotantoyrittäjiä heidän laatiessaan tuotantonsa prosessikaavioita IP-Kasvikset Perussertifiointiin valmistautumista varten. Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset kasvistuottajat. Hankkeessa järjestetään koulutustilaisuuksia ja tuotetaan koulutusaineistoa kasvisten alkutuotantoa palvelevista kokonaisuuksista: 1. Kasvisketjun käytänteet alkutuotannossa: alkutuotannon ja pakkaamon prosessit (FoNAO*-tuotteet) ja vastuullisuusjärjestelmät 5 op 2. Tuoteturvallisuustietouden lisääminen ja laadun parantaminen: tuoteturvallisuus ja kasvisvälitteiset ruokamyrkytyspatogeenit kasvisten alkutuotannossa- pintaa syvemmältä 5 op 3. Kontaktimateriaalit ja haihduttavat pinnat kasvisten alkutuotannossa, biosidit ja tuhoeläintorjunta 5 op 4. Tuotannon kestävyysindikaattorit ja hävikin hallinta soveltuvin menetelmin ja jäljitettävyys 5 op Hankkeen toteuttaa yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

14012

Startdatum

01.12.2015

Slutdatum

17.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner