Projekt
Utvecklingsprojekt - 29606

KASVI-Taito Kasvinviljelytilojen täydennyskoulutushanke

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

30.09.2016 - 16.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

KASVI-Taito kasvinviljelytilojen täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on kehittää kasvintuotantotilojen pellon käyttöä ja strategista osaamista. Hankkeessa kehitetään toimijoiden osaamista sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Lisäksi edistetään paikallista, alueellista ja valtakunnallista verkostoitumista. Viljelyn kehittäminen parantaa myös tilojen kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja edesauttaa koko elinkeinon elinvoimaisuutta. Hakkeessa etsitään ratkaisuja tuottoisampaan kasvinviljelyyn ympäristöä tukevalla tavalla. Hankkeen alussa tiloille toteutetaan alkukartoitus, jonka perusteella heidät ohjataan oikeaan täydennyskoulutusryhmään. Täydennyskoulutusta tarjotaan kolmen eri tason ryhmille: Uuden kehittäjille, edistyneille ja viljelytiedon päivittäjille - valittujen teemojen mukaisesti. Täydennyskoulutukseen liittyy myös kansallisia ja kansainvälisiä opintomatkoja. Hanke kohdistuu pohjoissavolaisille maatiloille. Se toteutetaan yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun ja ProAgria Pohjois-Savon kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016-31.5.2019

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29606

Startdatum

30.09.2016

Slutdatum

16.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner