Hanke
Utvecklingsprojekt - 29606

KASVI-Taito Kasvinviljelytilojen täydennyskoulutushanke

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

30.09.2016 - 30.03.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

KASVI-Taito kasvinviljelytilojen täydennyskoulutushankkeen tavoitteena on kehittää kasvintuotantotilojen pellon käyttöä ja strategista osaamista. Hankkeessa kehitetään toimijoiden osaamista sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Lisäksi edistetään paikallista, alueellista ja valtakunnallista verkostoitumista. Viljelyn kehittäminen parantaa myös tilojen kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja edesauttaa koko elinkeinon elinvoimaisuutta. Hakkeessa etsitään ratkaisuja tuottoisampaan kasvinviljelyyn ympäristöä tukevalla tavalla. Hankkeen alussa tiloille toteutetaan alkukartoitus, jonka perusteella heidät ohjataan oikeaan täydennyskoulutusryhmään. Täydennyskoulutusta tarjotaan kolmen eri tason ryhmille: Uuden kehittäjille, edistyneille ja viljelytiedon päivittäjille - valittujen teemojen mukaisesti. Täydennyskoulutukseen liittyy myös kansallisia ja kansainvälisiä opintomatkoja. Hanke kohdistuu pohjoissavolaisille maatiloille. Se toteutetaan yhdessä Savonia ammattikorkeakoulun ja ProAgria Pohjois-Savon kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016-31.5.2019

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29606

Aloituspäivämäärä

30.09.2016

Loppumispäivämäärä

30.03.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
effektivare stallgödselanvändning
integrerad produktion (IP)
jordbruk
miljö

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt