Hanke
Utvecklingsprojekt - 101592

Kasvua Ruotsin markkinoilta!

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.08.2019 - 30.03.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kansainvälistyminen on keskeinen kasvun väylä ja mahdollisuus kasvuun. Parantaakseen kilpailukykyään ja menestyäkseen, on Etelä-Pohjanmaan maaseutualueilla toimivien mikro- ja pk-yritysten haettava uusia markkinoita ja kasvumahdollisuuksia kansainvälisiltä markkinoilta. Tässä hankkeessa keskitytään parantamaan yritysten viennin prosesseja Ruotsin markkinoille suuntautuvaan vientiin. Viime aikoina ruotsalaisessa liiketoimintakulttuurissa on alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota ja edellyttää myös kauppakumppaneilta kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun huomioimista luontevana osana tämän päivän liiketoimintaa. Kehittämistä tarvitaan edelleen myös sosiaalisen median kanavien hyödyntämisessä ja niihin panostamisessa, koska Ruotsissa niiden merkitys on erittäin suuri sekä kuluttaja- että bisnessektorilla. Nämä ovat teemoja, jotka tulee myös huomioida Ruotsiin vientiä tekevissä suomalaisissa yrityksissä. Hankkeen kesto 1.9.2019 - 31.12.2020. Yhteistyökumppanina Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

101592

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.03.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
marknadsföring
nätverk
sociala medier

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt