Hanke
Utvecklingsprojekt - 193537

Kasvua viennistä jälleenmyyntiä kehittämällä

Kehitys-Parkki Oy

31.03.2022 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kasvua viennistä jälleenmyyntiä kehittämällä -yritysryhmän kehittämishankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä selkeiden vientimyynnin toimintatapojen kehittämisessä, jälleenmyynnin organisoimisessa sekä jälleenmyyjien tukemisessa. Tavoitteena on myös hankkia kontakteja vientimarkkinoilla toimiviin potentiaalisiin asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin, kuten jälleenmyyjiin, agentteihin tai edustajiin ja pidemmällä tähtäimellä saada aikaan yritystoiminnan ja viennin kasvua alueen yrityksille sekä avata yhteistyömahdollisuuksia yritysten välillä. Yhteisinä toimenpiteinä toteutetaan valmennukset jälleenmyyntiverkoston rakentamiseen sekä kansainvälisille messuille valmistautumiseen. Kehittämistä syvennetään yrityskohtaisesti osioilla: Jälleenmyyntiverkoston rakentaminen, Kansainvälisille messuille valmistautuminen, Digimarkkinoinnin tuki messuille -suunnitelma ja Kansainvälisten messujen jälkitoimenpiteet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

193537

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Internationell/Internationalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt