Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 206260

Kaupallinen kalastus.

AHR Laaturakenne Oy

13.06.2022 - 08.07.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sisävesikalastus.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021 - 2027

Projektnummer

206260

Startdatum

13.06.2022

Slutdatum

08.07.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner