Projekt
Utvecklingsprojekt - 48989

Kehittyvä metsänomistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.07.2017 - 07.05.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämän tiedonvälityshankkeen tavoitteita ovat: 1. Vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta vähentäen samalla metsätilojen pirstoutumista 2. Uuden metsälahjavähennyksen tehokas käyttöönotto sukupolvenvaihdoksissa 3. Lisätä tietämystä yhteismetsästä ja osakeyhtiöstä metsänomistuksen vaihtoehtoina 4. Pilotoida metsänvuokrausta uutena menetelmänä sukupolvenvaihdoksissa Tiedonvälityksen kohderyhmänä ovat metsänomistajat ja metsänomistajien kanssa tekemisissä olevat metsäalan toimijat. Hankkeen tavoitteena on järjestää kahden ja puolen vuoden aikana yhteensä 81 tiedotustilaisuutta ja 2 messutapahtumaa eli yhteensä 83 erilaista tapahtumaa. Lisäksi pilotoidaan 2-5 kpl metsänvuokrauksen avulla valmisteltavaa metsänomistuksen sukupolvenvaihdosta. Lisäksi osallistutaan aihealueen muihin messutapahtumiin. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujatavoite on 1 840 henkilöä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

48989

Startdatum

01.07.2017

Slutdatum

07.05.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner