Projekt
Utvecklingsprojekt - 16667

KeSmo – Keski-Suomen muotoilun aktivointihanke

Suomen Muotoilusäätiö sr

29.02.2016 - 17.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

KeSmo -on Keski-Suomen maaseudun muotoilun tiedotus- ja aktivointihanke. Hanke toteutetaan vuosina 2016 -2018. KeSmo -projektin tavoitteena on informoida yrityksiä asiakas- ja käyttäjälähtöisen muotoilun hyödyistä; yrityksen tuotekehityksessä, kilpailukyvyssä, kansainvälistymisessä, verkostoitumisessa sekä kestävän kehityksen osaamisessa. 1. Tiedotetaan alueen yritykset muotoilun mahdollisuuksista ja hyödyistä. 2. Aktivoidaan yritysten muotoiluosaamista -> vahvistaa ja monipuolistaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. 3. Lisätään yritysten asiakas- ja käyttäjälähtöistä muotoiluymmärrystä -> kilpailukyvyn parantaminen, uusien tuotteiden, palveluiden ja menetelmien kehittäminen. 4. Tiedotetaan yrityksille uudenlaisista toimintamalleista ja yhteistyömahdollisuuksista verkostomaisen toimintamallin avulla. Muotoilun tiedotus- ja aktivointitilaisuudet toteutetaan paikkakuntakohtaisina teematilaisuuksina Keski-Suomen maaseudulla. Tilaisuuksissa muotoilun eri osa-alueiden asiantuntijat kertovat käytännön esimerkkien avulla (yrityscaset) , miten asiakas- ja käyttäjälähtöinen tuotekehitys ja muotoilu luo uusia mahdollisuuksia yrityksen tuotekehitykseen ja yrityksen kilpailukykyyn.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16667

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

17.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner