Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 201066

Kestävä avomeri vesiviljely työvene

Ekofish Ab

11.04.2022 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kestävä avomeri vesiviljely työvene

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

201066

Startdatum

11.04.2022

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner