Projekt
Utvecklingsprojekt - 253994

Keuruun Valot

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

- 30.07.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Keuruun Valot- hankkeen tavoitteena on luoda Keuruun alueelle ympärivuotinen elinvoimatapahtumien kokonaisuus. Keuruun alueella on runsaasti kesän ajan tapahtumia kuten Keuruun Markkinat ja juhannuksen ajan tapahtumat. Hankkeen avulla kehitetään tapahtumia myös vuoden kaikkein pimeimpään aikaan työnimellä Keuruun Valot-tapahtumakokonaisuus. Hanke luo Keuruulle elinvoimatapahtumien - vuosikellon ja tapahtumien tuottamisen toimintamallin. Tavoitteena on, että tapahtumajärjestäjät ja alueen toimijat pystyvät hyödyntämään tapahtumien tuomaa elinvoimaa täysimääräisesti mm. matkailupalveluiden suunnittelussa ja ennakoinnissa sekä markkinoinnissa. Alueelle luodaan tapahtumatuottajien digitaalinen toimijaverkosto sekä digitaalisen tapahtumien tuottamisen käsikirjan, joka on kaikkien tapahtumajärjestäjien käytössä. Digitaalisen käsikirjan avulla tapahtumista saadaan laadukkaita, kestäviä ja vastuullisia. Uusien tapahtumajärjestäjien ja yrittäjien on helppo tulla alueelle järjestämään tapahtumia. Tapahtumajärjestäjien markkinointi ja tuotteistamisosaamista lisätään valmennuksilla. Hankeen avulla pilotoidaan ensimmäinen Keuruun Valot- tapahtuma jo vuodelle 2023 marras-joulukuussa ja pilotoinnin tuloksia hyödynnetään seuraavien vuosien tapahtumien suunnittelussa. Vaikutukset Keuruun alueen vahvuutena ovat elinvoimaiset kylät ja kylätoimijat, joiden avulla Keuruun Valot hanke saadaan juurrutettua kyliin korostamaan maaseutumaisen elämän vahvuuksia ja osallistavaa toimintaa. Hanke edistää matkailua myös kylillä, lisää toimijoiden osaamista ja kannustaa nuoria mukaan kylien tapahtumiin. Kohderyhmä ja hyödynsaajat Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kylät, seurakunnat, yritykset, yhdistykset ja asukkaat sekä matkailijat. Toteutusaika on 1.9.23-31.7.25 ja alueena on Keuruu. Hakijana on Kehittämisyhtiö Keulink Oy ja hanketta toteutetaan yhdessä hankkeeseen sitoutuneiden Keuruun kylien sekä Keuruun kaupungin kanssa. Rahoitusta haetaan Vesuri-ryhmä ry:stä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

253994

Slutdatum

30.07.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner