Projekt
Utvecklingsprojekt - 16308

Kimpparenki – maatilojen yhteinen työntekijä

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.01.2016 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun rakennekehityksen myötä maatilojen koko on viime vuosina kasvanut huomattavasti. Kasvaneen tilakoon myötä myös tilojen työmäärä on noussut ja on monella tilalla jo liian suuri yrittäjäperheen yksin hoidettavaksi. Liian suuri työmäärä on johtanut maatiloilla jaksamisongelmiin, tuotannon tehokkuuden laskuun sekä heikentyneeseen maksuvalmiustilanteeseen. Tämän hetkinen taloustilanne ei kuitenkaan mahdollista kaikilla apua tarvitsevilla tiloilla kokoaikaisen työntekijän palkkaamista. Tiloilla ei välttämättä ole tarvetta kokoaikaiselle työntekijälle, vaan lisätyövoiman tarve saattaa olla myös sesonkiluonteista. Sitoutuneen työvoiman saanti osa-aikaiseen työsuhteeseen saattaa olla kuitenkin vaikeata. Tällaisille tiloille apua lisätyövoiman saamiseen toisi vaihtoehto, jossa useampi tila palkkaa yhteisen työntekijän. Varsinkin eri tuotantosuuntia edustavat tilat, joilla sesonkihuiput osuvat eri aikoihin, pystyisivät tarjoamaan työntekijälle töitä tasaisemmin ympäri vuoden. Suomen hallitus kaavailee merkittäviä muutoksia ja leikkauksia lomitus- ja sijaisapujärjestelmiin. Suunnitellut muutokset vaikuttavat varsinkin pienempiin kotieläintiloihin sekä kasvinviljelytiloihin. Tilat ovat tulevaisuudessa yhä enemmän itse palkattavan lisätyövoiman varassa. Maatilojen yhteinen työntekijä-tiedotushankkeen avulla tiloille pyritään tuomaan tietoa useamman tilan yhteisen työntekijän palkkaamiseen liittyvistä käytännön toimista kuten rekrytoinnista, perehdyttämisestä sekä työnantajana toimimisesta. Hankkeen tiedotuksen avulla tilojen asenne yhteistyön tekemiselle työntekijän palkkaamisessa muuttuu myönteisemmäksi ja tilojen verkostoituminen lisääntyy. Hankkeessa välitetyn tiedon myötä maatalousyrittäjät hallitsevat paremmin työnantajana toimimisen velvollisuudet ja osaaminen henkilöstöhallinnon hoitamisessa lisääntyy. Hankkeen tiedonvälityksen myötä tilat löytävät yhteistyökumppaneita ja tiloilla olevat resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16308

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner