Hanke
Utvecklingsprojekt - 13779

Kinuan (Chenopodium quinoa) koeviljely ja tuotteistamisen suunnittelu Pohjois-Savossa

Itä-Suomen yliopisto

01.09.2015 - 27.12.2018

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet eteläamerikkalisen perinneviljan kinuan (eli kvinoan) viljelyyn Pohjois-Savossa. Kinua on hyvin raviteikas, gluteeniton siemenkasvi. Kasvuvaatimuksiltaan se on hyvin sopeutuvainen, ja sitä viljellään jo onnistuneesti Lounais-Suomessa. Kinuan laajemman kä'ytön esteenä on ollut toisaalta sen rajoitettu saatavuus ja toisaalta suomalaiseen maksuun soveltuvien kinuatuotteiden puuttuminen. Itä-Suomen yliopistolla on pitkäaikainen yhteistyö perulaisten ja argentiinalaisten kinuatutkijoiden kanssa, ja kinuan soveltuvuuttaa mm. gluteenittomaan hapanleivontaan on jo alustavasti selvitetty. Nyt on tarkoituksena etsiä perulaisa kinuan maatiaislajikkeita, jotka voisivat menestyä Pohjois-Savon olosuhteissa, selvittää niistä saadun kinuasiemenen ja -jauhon ravitsemukselliset ja elintarviketeknologiset ominaisuudet ja valita parhaat koeviljelyyn (kesällä 2016). Pohjois-Savossa kasvaneen kinuan agronomisia, ravitsemuksellisia ja elintarviketeknologisia ominaisuuksia verrataan Perussa kasvaneen kinuan vastaaviin. Hankkeen aikana kehitetään suomalaisia makutottumuksia vastaavia kinuatuotteita. Innovaatioiden tukeminen on keskeinen osa Manner-Suomen kehittämisohjlemaa. Nimenomaisena tarkoituksena on edistää toimenpiteitä, joilla vahvistetaan koko maataloustuotannon kannattavuuden kasvua. Lisäksi toivotaan elintarvikealan pk yritysten löytävän väyliä liiketoimintansa kehittämiseen Nyt esitetty hanke tukee kaikkia näitä tavoitteita luomalla Pohjois-Savoon edellytyksiä sekä uuden viljelyskasvin käyttöönottoon että sen tuotteistamiseen elintarvikkeiksi.Hanke luo pohjan viljelykasvivalikoiman monipuolistamiselle ja luo uusia mahdollisuuksia innovatiivisille elintarvikeyrityksille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13779

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

27.12.2018

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Ny affärsverksamhet
jordbruk
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt