Projekt
Utvecklingsprojekt - 38929

KIVEN SISÄSSÄ 50 VUOTTA – GYLTÖN LINNAKE

Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys ry

15.03.2017 - 06.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Korppoon pääsaaren eteläosaan Gyltön saarelle perustettiin rannikkotykistön linnake 1960-luvun lopulla. Sen toiminta Korppoossa on näkynyt lähinnä sotaväen läsnäolona ja se on vilkastuttanut monin tavoin saaristokunnan kylänraittia. Sen enempää linnakkeesta ei juuri ole ollut tietoa tarjolla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana linnaketta on ajettu alas, ja toiminta siellä on hiljentynyt murto-osaan entisestä. Gyltöstä laadittavan näyttelyn avulla hankkeen toteuttaja esittelee tekstein, kuvin ja osin esineistön kautta Gyltön linnakkeen 50 vuotista historiaa. Tavoitteena on avata linnakkeen eri rooleja saaristossa niin maanpuolustuksellisena komponenttina, osana yhteiskuntaa ja kasvuympäristöä, kuin myös saaristokulttuuria. Gyltöllä on ollut suuri merkitys kunnan toiminnassa, ja nyt linnakkeesta on mahdollista kertoa jo enemmän julkisuuteen. Näyttely kuvaa vuorovaikutusta kunnan ja valtiollisen elimen välillä, rakennusprosessia ja siihen johtaneita tekijöitä, sekä kertoo linnakkeen elämästä ja työnteosta suljetulla sotilasalueella niin sotilaiden kuin siviilien kannalta katsottuna. Näyttely on suunnattu kuntalaisille, matkailijoille, historian ja maanpuolustuksen harrastajille, matkailuyrittäjille ja kunnalliselle sektorille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

38929

Startdatum

15.03.2017

Slutdatum

06.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner