Hanke
Utvecklingsprojekt - 38929

KIVEN SISÄSSÄ 50 VUOTTA – GYLTÖN LINNAKE

Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys ry

14.03.2017 - 06.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Korppoon pääsaaren eteläosaan Gyltön saarelle perustettiin rannikkotykistön linnake 1960-luvun lopulla. Sen toiminta Korppoossa on näkynyt lähinnä sotaväen läsnäolona ja se on vilkastuttanut monin tavoin saaristokunnan kylänraittia. Sen enempää linnakkeesta ei juuri ole ollut tietoa tarjolla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana linnaketta on ajettu alas, ja toiminta siellä on hiljentynyt murto-osaan entisestä. Gyltöstä laadittavan näyttelyn avulla hankkeen toteuttaja esittelee tekstein, kuvin ja osin esineistön kautta Gyltön linnakkeen 50 vuotista historiaa. Tavoitteena on avata linnakkeen eri rooleja saaristossa niin maanpuolustuksellisena komponenttina, osana yhteiskuntaa ja kasvuympäristöä, kuin myös saaristokulttuuria. Gyltöllä on ollut suuri merkitys kunnan toiminnassa, ja nyt linnakkeesta on mahdollista kertoa jo enemmän julkisuuteen. Näyttely kuvaa vuorovaikutusta kunnan ja valtiollisen elimen välillä, rakennusprosessia ja siihen johtaneita tekijöitä, sekä kertoo linnakkeen elämästä ja työnteosta suljetulla sotilasalueella niin sotilaiden kuin siviilien kannalta katsottuna. Näyttely on suunnattu kuntalaisille, matkailijoille, historian ja maanpuolustuksen harrastajille, matkailuyrittäjille ja kunnalliselle sektorille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

38929

Aloituspäivämäärä

14.03.2017

Loppumispäivämäärä

06.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt