Projekt
Utvecklingsprojekt - 100146

Kohti kysyntälähtöisiä uusia maaseudun yrittäjäideoita

Keski-Suomen Uusyrityskeskus ry

01.08.2019 - 03.02.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Aktivointihanke, jolla pohjustetaan Yritysryhmän kehittämishankkeita. Otimme lähtökohdaksi kaksi Jyväskylän Yliopiston julkaisua. Tarja Niemelä, Heikki Karjaluoto & Aarne Töllinen Monialainen yritystoiminta Keski-Suomen maatiloilla -tutkimusraportti N:o 184 / 20126 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN MAASEUDULLA sekä Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.) KOKEILUISTA LIIKETOIMINTAA Yrittäjämäisiä kokeiluja ja katsauksia maaseudun elinkeinorakenteen ja työllistävyyden parantamiseen N:o 205 / 2014. Näissä kahdessa julkaisuissa nousi mielestämme hyvin esille kaksi asiaa, jotka vaikeuttavat erityisesti maaseutuyritysten kasvu- ja kansainvälistymispyrkimyksiä: 1) Paikkasidonnaisuus 2) Resurssilähtöisyys Hankkeella haluaisimme muuttaa resurssilähtöistä ja paikkasidonnaista (PUSH) uuden liiketoiminnan ideointia enemmän kysyntälähtöiseksi ja ei-paikkasidonnaiseksi (PULL), kuten moderni liiketoiminnan ajattelu tehdään. Hankkeella on kolme tavoitetta: 1) jatkaa siitä, mihin nuo JYU:n ja rahoittajien tutkimustyöt ovat johtaneet eli jalostaa ja viedä niissä esille nousseita asioita käytäntöön siten, että 2) niistä syntyy konkreettinen uusi toimintakonsepti, 3) joka tuo maaseutuyrityksille uutta liikevaihtoa ja uudenlaista liiketoimintaa. Olennaista tässä olisi hiukan uudenlainen tulokulma asiaan eli AITOON KYSYNTÄÄN POHJAUTUVA PULL-LIIKETOIMINTA. Hankkeessa valmistellaan yritysryhmähanke/-hankkeita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

100146

Startdatum

01.08.2019

Slutdatum

03.02.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner