Projekt
Utvecklingsprojekt - 31884

Kokeillen ketterää koulutusta

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.09.2016 - 15.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on 1) kokeilla, voidaanko täsmäkoulutuksin vahvistaa alueen yrittäjyyttä ja heidän osaamistaan ja näin parantaa työllisyyttä ja alueen elinvoimaa. 2) kokeilla uutta toimintatapaa, jossa päävastuu koulutuksien organisoimisesta on olemassa olevilla seudullisten yrityspaleluverkostojen toimijoilla. 3) mahdollistaa yritysten välinen yhteistyö ja toisilta oppiminen sekä syventää SYP-toimijoiden osaamista ja verkostoa yhdessä tekemällä. Pilottihanke antaa pohjatietoa isomman hankkeen valmistelulle. Se kertoo, onko kyseiselle koulutusmallille kysyntään, mikä on siitä saatava hyöty ja kuinka koulutus saadaan toteutettua vähäisin henkilöstöresurssein, jolloin siitä ohjautuva hyöty kohdistuu täysimääräisesti yrityksille. Hanke vastaa alueen yrittäjien ja yrittäjäksi aikovien sekä kehittäjien tämän hetken yleiseen koulutustarpeeseen. Ryhmäkoulutus mahdollistaa myös toisilta oppimisen ja yritysten yhteistyön lisääntymisen. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Peloton Pohjoisin -strategian yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot -painopisteen mukaiset toimialat. Hankkeella testataan koulutustarjotinta, joka sisältää laajasti liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen liittyviä paketteja. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja suositaan työpajamuotoisia ryhmäkoulutuksia. Koulutuksissa hyödynnetään mahdollisimman paljon videoneuvotteluyhteyksiä, jotta koulutusryhmät voidaan koota laajemmalta alueelta. Koulutuksien sisällön toteutuksesta vastaa kilpailutetut asiantuntijat. Koulutuksien markkinoinnista ja koulutusryhmien koonnista vastaavat alueen SYP-verkoston jäsenet. Koulutuksien markkinointimateriaalit ostetaan ostopalveluna ja hankehallinnointiin liittyvät työt tekee PLl ry. Pilottihankkeen aikana selvitetään myös SYP-verkoston jäsenten valmius koulutuspakettien tilaamiseen, markkinointiin ja järjestämiseen sekä heidän osaamisen kehittämisen tarpeet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

31884

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

15.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner