Projekt
Utvecklingsprojekt - 29946

Kotiseudun historia narratiiveina (Kohina), Töysäläinen kotiseutu ajallisessa kehyksessä

Helsingin Yliopisto

01.08.2016 - 13.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kotiseudun historia narratiiveina -hankkeen kohdealueena on Alavuden kaupunkiin vuonna 2013 liittynyt Töysä. Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa ja kerätä töysäläisten asukkaiden kotiseutukokemukset ja -näkemykset ja muodostaa niistä kulttuuri- ja paikallishistoriallinen tulkinta. Ensisijainen tavoite on tuottaa käsitys siitä, millainen on töysäläisten kotiseutu juuri nyt, mistä aineksista se koostuu, ja mitkä piirteet erottavat sen lähialueista. Mahdollisuuksien mukaan vastataan myös kysymyksiin, miten ja miksi kotiseutukäsitys on tällaiseksi kehittynyt. Hankkeessa järjestetään työpajoja kotiseudun avainkohteiden tunnistamiseksi ja tarinoittamiseksi. Työpajojen menetelminä käytetään virikekeskusteluja ja maastokäyntejä. Lisäksi alueen asukkailta kerätään avoimella pyynnöllä paikkatietoon yhdistettyä kertomusaineistoa. Kerätty aineisto tallennetaan ja arkistoidaan, ja sen pohjalta toimitetaan dokumentointijulkaisu.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29946

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

13.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner