Projekt
Utvecklingsprojekt - 268272

Kotitarveviljelyn kehittäminen Viitasaaren, Äänekosken ja Saarijärven alueilla

ProAgria Keski-Suomi ry

- 30.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoite on kotitarvetuotantoon tarvittavien tietojen ja taitojen aktivointi, ylläpitäminen ja edistäminen. Hankkeessa pyritään lisäämään kuluttajien tietoa kotitarveviljelyn erilaisista mahdollisuuksista, neuvotaan viljelyn aloittamisessa, lajikevalinnoissa, ravinteiden kierrätyksessä sekä saatavan sadon käsittelyssä ja säilönnässä. Hankkeessa kannustetaan kasvisten monipuoliseen käyttöön ja tuodaan esille kotimaisten palkokasvien viljelyä ja käyttöä. Hankkeella halutaan tuoda esille myös ravitsemuksellinen osuus. Hanke lisää yhteisöllisyyttä kylillä ja taajama-alueilla, kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistyötä sekä lisää mielekästä, hyvinvointia ja mielenterveyttä lisäävää tekemistä. Hanketta toteuttaa Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Keski-Suomi. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2024 – 31.8.2025 (20 kk).

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

268272

Slutdatum

30.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner