Projekt
Utvecklingsprojekt - 199079

Kotivesistöt kuntoon II

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, Sydvästra Finlands vattenskyddsförening rf

01.05.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen vesistöjen tilaa, käyttöä, vesistöjen käyttäjien ympäristötietoisuutta ja verkostoistumista sekä mahdollisuuksia erilaisiin kunnostustoimenpiteisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

199079

Startdatum

01.05.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner