Projekt
Utvecklingsprojekt - 35765

Kotona asumisen turvallisuus KAT 2 -hanke

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

01.01.2017 - 12.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten muutokset ovat edenneet strategian mukaisesti laitoshoidon purun kautta siten, että iäkkäät asuvat omissa kodeissaan entistä kauemmin. Heidän asumistaan, toimintakykyä ja kotona pärjäämistä tuetaan kotikuntoutuksella sekä erilaisilla kotiin vietävillä palveluilla ja teknologisilla ratkaisuilla. Etelä-Karjalassa arviolta yli 65-vuotiaiden osuus on noin joka kolmas vuodesta 2020 eteenpäin. Tällä hetkellä säännöllisen Eksoten kotihoidon piirissä on noin 1600 asiakasta. Kotihoitoon ovat oikeutettu henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut. Tämä näkyy maakunnan näkökulmasta siten, että riskiprofiilissa tapahtuu ja on tapahtunut muutos. Kun iäkkäät asuvat kodeissaan, he vastaavat omasta turvallisuudestaan ja kotiin hankittavista ratkaisuista. Samat lakisääteiset velvoitteet koskevat kotiin tuottavia palveluja tarjoavia yrittäjiä ja heidän työntekijöitään, mutta tällä hetkellä he eivät kuulu turvallisuusverkostoon eikä heillä ole raportointikanavaa muuten kuin yksityishenkilönä. Yksityiset yrittäjät ja elinkeinoelämä tulisi olla kytkettynä osanaan koko soteverkostoon, jotta kokonaiskuva maakunnan iäkkäiden asukkaiden kotien turvallisuustasosta tulisi näkyväksi ja kaikkien ikäihmisten turvallisuudesta huolehdittaisiin yhdenvertaisesti. Kotona asumisen turvallisuus KAT 2-hankkeen päätavoitteena on Iäkkäiden ihmisten kotien asumisturvallisuus-työskentelyn kehittäminen koordinoidulla toimijaverkoston mallilla, jota voidaan soveltaa ja mallentaa muuallakin Suomessa. Kokonaisuuden tuloksena muodostuu kotona asumisen turvallisuuden toimijaverkosto, jossa roolit ovat selkeät, tiedostetaan keskinäisriippuvuudet, tehtävät on jaettu, vastuut ovat selvillä, kommunikaatio yhdenmukaista ja toimivaa, turvallisuusteknologia osana kokonaisuutta sekä osaaminen tasalaatuista. Kotona asumisen turvallisuus lisääntyy ja eri toimijoiden tuottamia palveluja käyttävät ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

35765

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

12.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner