Hanke
Utvecklingsprojekt - 21950

Kuhinaa keskustaan, tapahtumamatkailua Ylä-Savoon

Iisalmen kaupunki

01.09.2016 - 29.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kuhinaa keskustaan, tapahtumamatkailua Ylä-Savoon -hankkeella elävöitetään Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän keskustaajamia. Toisena hankkeen pääteemana on tapahtumamatkailun kehittäminen. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana on Iisalmen kaupunki. Hankkeen päätavoitteena on alueen matkailutulon kasvattaminen ja elinvoimaisuuden lisääntyminen. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016 - 31.8.2018. Hankkeen toiminta-alueena on Ylä-Savo ja erityisesti Iisalmi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä. Kohderyhminä ovat Ylä-Savon alueen yrittäjät, kiinteistönomistajat, tapahtumajärjestäjät, matkailutoimijat, keskustankehittämisyhdistykset ja muut yhdistykset. Hyödynsaajina ovat edellä mainitut parantuneen liiketoimintaympäristön myötä. Suurina hyötyjinä ovat alueiden kuntalaiset ja matkailijat (kotimaiset ja kansainväliset), koska heidän viihtyvyytensä ja alueella oleva palvelutaso paranee. Toimiva kuntakeskus edistää asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista kanssakäymistä, ja parantaa tätä kautta myös alueen turvallisuutta. Koko Ylä-Savon ja alueen kuntien yleisimago paranee hankkeen myötä. Se houkuttelee alueelle myös uusia yrityksiä ja asukkaita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21950

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt