Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 200036

Kuivajoen alajuoksun kehittäminen, vaihe 2

Kuivaniemen Osakaskunta

30.04.2022 - 29.10.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kuivajoen alajuoksun vesistö kärsii yhä voimakkaasti metsäojituksen ja turvetuotannon aiheuttamasta lietteestä ja rehevöitymisestä. Rehevöitymisen vaikutusta lisää edelleen asemankylällä sijaitsevan kunnallisen jätevedenkäsittelylaitoksen riittämätön puhdistusteho. Edellä mainituista syistä johtuen on alueen vesistö ravinnerikasta, rehevöitynyttä ja madaltunut voimakkaasti. Edellä mainituista syistä johtuen Kuivajoen alaosa vaatii kunnossapysyäkseen ja virkistystoiminen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi toimenpiteitä. Hankkeessa jatketaan Kuivajoen väylän kunnostamistöitä lietteiden ja kivien poistamiseksi veneilyn turvallisuuden lisäämiseksi, Parannetaan Pankinnokan uimarannan turvallisuutta lisäämällä hiekkaa ja poistamalla kiviä, Lisätään länsirannan Varvinkarin ja mantereen väissä olevan vesiväylän virtausta. Tehdään Kaikkolanrannan satamaan sopivampi aallonmurtaja, joka estää ja vähentää myrskyjen vaikutuksia. Lsäksi muovataan Vuolunsaaren rantaa ja infraa kalastuksen ja kalastusmatkailun edistämiseksi alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

200036

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

29.10.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt