Hanke
Utvecklingsprojekt - 15126

Kulttuuritalo Maritan kehittämishanke

Outokummun kaupunki

27.09.2015 - 01.08.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kulttuuritalo Maritasta kehitetään kohtauspaikka, jossa kukoistavat kulttuurin ja harrastamisen moninaiset muodot. Hankkeessa luodaan käytön helppouden edellytykset ja parannetaan tilan varustelutasoa. Hankkeen myötä rakennuksen tilat tulevat nykyisen elokuvateatteritoiminnan ohella mahdollistamaan huomattavasti laaja-alaisemman, tiheämmän ja tehokkaamman käytön. Kehittämishankkeessa rakennetaan outokumpulaisille kulttuuritapahtumille uusi yhdenmukainen tiedotuskäytäntö. Kehittämishankkeen tavoitteena on monipuolistaa kulttuuritalo Maritan käyttöä, tarjota toimijoille helposti saavutettava tila, nostaa kulttuuritilaisuuksien kävijämääriä, vilkastuttaa outokumpulaista sekä seudullista kulttuuri- ja harrastuselämää ja tuoda sitä lähemmäs käyttäjää sekä keskittää ja yhdenmukaistaa kulttuuritilaisuuksien tiedotus. Kulttuuritalo Maritaan pyritään saamaan jatkuva, positiivinen tapahtumien ja tilaisuuksien vire, jolloin paikallinen yleisö pysyy kulttuuri- ja harrastustapahtumista tietoisena. Varustelun parantamisen ohella kehittämishanke keskittyy ennen kaikkea helpon käytön edellytysten parantamiseen. Hankkeen tuomat hyödyt koskettavat laajalti eri kohderyhmiä. Kehittämishankkeessa luotavat järjestelmät tähtäävät painokkaasti hankkeenjälkeiseen aikaan ja tilan hallinnoinnin keveyttämiseen, mikä tapahtuu käyttäjälähtöisesti ja vapaaehtoisvoimin. Toimivan ja yhteisöllisen kulttuuritalon kehittämistoimet jakautuvat kuuteen osa-alueeseen: 1. Järjestämisen ja osallistumisen helppous ja edullisuus 2. Tilan monipuolisuus ja monikäyttöisyys 3. Monipuolisen käytön mahdollistava parannettu varustelutaso 4. Rakennuksen ulkoiset signaalit 5. Yhdenmukaistettu tiedotus 6. Toimijoiden synergia

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15126

Aloituspäivämäärä

27.09.2015

Loppumispäivämäärä

01.08.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt