Projekt
Utvecklingsprojekt - 15126

Kulttuuritalo Maritan kehittämishanke

Outokummun kaupunki

28.09.2015 - 01.08.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kulttuuritalo Maritasta kehitetään kohtauspaikka, jossa kukoistavat kulttuurin ja harrastamisen moninaiset muodot. Hankkeessa luodaan käytön helppouden edellytykset ja parannetaan tilan varustelutasoa. Hankkeen myötä rakennuksen tilat tulevat nykyisen elokuvateatteritoiminnan ohella mahdollistamaan huomattavasti laaja-alaisemman, tiheämmän ja tehokkaamman käytön. Kehittämishankkeessa rakennetaan outokumpulaisille kulttuuritapahtumille uusi yhdenmukainen tiedotuskäytäntö. Kehittämishankkeen tavoitteena on monipuolistaa kulttuuritalo Maritan käyttöä, tarjota toimijoille helposti saavutettava tila, nostaa kulttuuritilaisuuksien kävijämääriä, vilkastuttaa outokumpulaista sekä seudullista kulttuuri- ja harrastuselämää ja tuoda sitä lähemmäs käyttäjää sekä keskittää ja yhdenmukaistaa kulttuuritilaisuuksien tiedotus. Kulttuuritalo Maritaan pyritään saamaan jatkuva, positiivinen tapahtumien ja tilaisuuksien vire, jolloin paikallinen yleisö pysyy kulttuuri- ja harrastustapahtumista tietoisena. Varustelun parantamisen ohella kehittämishanke keskittyy ennen kaikkea helpon käytön edellytysten parantamiseen. Hankkeen tuomat hyödyt koskettavat laajalti eri kohderyhmiä. Kehittämishankkeessa luotavat järjestelmät tähtäävät painokkaasti hankkeenjälkeiseen aikaan ja tilan hallinnoinnin keveyttämiseen, mikä tapahtuu käyttäjälähtöisesti ja vapaaehtoisvoimin. Toimivan ja yhteisöllisen kulttuuritalon kehittämistoimet jakautuvat kuuteen osa-alueeseen: 1. Järjestämisen ja osallistumisen helppous ja edullisuus 2. Tilan monipuolisuus ja monikäyttöisyys 3. Monipuolisen käytön mahdollistava parannettu varustelutaso 4. Rakennuksen ulkoiset signaalit 5. Yhdenmukaistettu tiedotus 6. Toimijoiden synergia

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

15126

Startdatum

28.09.2015

Slutdatum

01.08.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner