Projekt
Utvecklingsprojekt - 254518

Kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämistehtävä Päijät-Hämeessä – Seurantaloista tapahtumakeskuksia

Hollolan Nuorisoseura ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen kohderyhmänä ovat päijäthämäläiset seurantalot, niiden taustayhteisöt, sekä alueen alakoulut ja niiden oppilaat. Hankkeen tavoitteet jakautuvat kahteen päätavoitteeseen, jotka ovat: 1. Käynnistää koronapandemian vuoksi pysähtynyttä tapahtumatuotantoa päijäthämäläisillä seurantaloilla, sekä 2. kehittää kansantanssia alakoululaisten yleisökasvatuksena. Tapahtuma ja konserttituotanto elävöittää alueen kulttuurielämää ja herättää mielenkiintoa alueen seurantaloja kohtaan, mikä näkyy toiminnan lisääntymisenä aleen seurantaloissa, sekä seurantalojen käyttöasteen paranemisena. Tämä helpottaa pitkällä aikavälillä seurantalojen ylläpitoa. Alakouluikäisille suunnattu yleisökasvatus lisää koululaisten tietämystä suomalaisesta kansantanssista ja -musiikista ja auttaa alueen rikkaan kulttuuriperinnön säilyttämistä. Lisäksi hankkeen tuoma näkyvyys lisää kansantanssin ja -musiikin tunnettuutta ja vetovoimaisuutta, mikä näkyy toivottavasti harrastajamäärien kasvuna. Hankkeen toteutusaika on 01.09.2023-31.12.2025. Käytännössä hankkeen toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Hankkeen toteutuksesta vastaa projektipäällikkö.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

254518

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner