Hanke
Utvecklingsprojekt - 13426

Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ

ProAgria Etelä-Savo ry

31.08.2015 - 17.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella halutaan lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä ja sen arvostusta sekä innostaa maaseudun asukkaita, maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä hyödyntämään sitä yritystoiminnassa. Hanketta toteutetaan järjestämällä tiedotusta, tapahtumia ja työpajoja mahdollisimman laajalla alueella ympäri Etelä-Savoa ja Keski-Suomea. Toimenpiteillä tartutaan esillä oleviin teemoihin ja vastataan aiheesta nousseeseen kiinnostukseen suoraan. Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia heti talkoilla ja työpajoissa. Hankkeessa keskeistä on tapa tarttua ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin nopeasti ja innovatiivisesti. Havaitaan akuutti tarve, on ajankohtainen aihe, laaditaan suunnitelma, toteutetaan toimenpide. Näin hankkeen toimenpiteet saadaan keskitettyä tehokkaasti sellaisille alueille ja kohderyhmille, joilla on ajankohtaista tarvetta ja kiinnostuneita toimijoita. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo/Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset yhdessä ProAgria Keski-Suomen/Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015 - 31.08.2018. Kulttuuriympäristä Näkyväksi, KYNÄ hanke on EU -osarahoitteinen maaseuturahastosta haettava hanke.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13426

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

17.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet
byaverksamhet
kulturlandskap
miljö
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt