Hanke
Utvecklingsprojekt - 109375

Kulturbrickan – produktifiering av tredje sektorns tjänster inom kulturfostran

Västnyländska kultursamfundet r.f.

31.03.2020 - 29.09.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kulturbrickan produktifiering av tredje sektorns tjänster inom kulturfostran Jämlik kulturfostran i västnyländska kulturmiljöer för grundskola och småbarnspedagogik anpassad enligt kommunal kulturläroplan

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

109375

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

29.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kultur
nya tjänster
nätverk
samhörighet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt