Projekt
Utvecklingsprojekt - 12039

KursGården 2018

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.09.2015 - 10.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet administrerar och arrangera yrkesmässig fortbildning inom jordbruk, pälsdjursuppfödning, växthusproduktion och småskalig livsmedelsförädling. Genom fortbildning skall pälsdjursuppfödare och andra nyckelpersoner i pälsdjursbranschen upprätthålla och förbättra yrkeskompetensen samt att utveckla/effektivera företagen ekonomiskt och produktionsmässigt. Inom lantbruk och växthusodling utvecklar projektet jordbrukarnas/odlarnas yrkeskompetens, deras innovationsförmåga och ombesörjer deras fysiska och psykiska hälsa i en föränderlig bransch. Inom livsmedelssektorn skall projektet ge konkret kunskap och visa upp exempel som inspirerar till och skapar förutsättningar för nya produktions- och förädlingsverksamheter inom livsmedelssektorn i Österbotten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

12039

Startdatum

01.09.2015

Slutdatum

10.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner