Projekt
Utveckling - 56067

Kväve tillförsel och markvård i ekologisk odling

Ålands Hushållningssällskap rf

11.10.2017 - 29.06.2018

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Dag 1 Diskussion kring Paul Riesingers avhandling om kväve tillförsel genom symbiotisk kväve fixering och ogräs förekomst på ekologiska gårdar. Dag 2 kommer att handla om växtföljdsomlopp samt markvård. Även fysikalisk ogräsbekämpning avhandlas i mån av tid och intresse. Se bilaga

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

56067

Startdatum

11.10.2017

Slutdatum

29.06.2018

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

1.1 Kunskapsöverföring och informationsåtgärder- stöd till yrkesutbildning och kompetensutvecklingsåtgärder

Typ av åtgärd

Kunskaps överföring

Åtgärdens specifierare

Kunskapsöverföring och information

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner