Projekt
Utvecklingsprojekt - 285706

Kylä nuoret töihin

Sallan 4H-yhdistys r.y.

- 29.11.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa etsitään toimintamallia nuorten työelämään opastamisessa haja-asutusalueella. Autetaan nuoria työllistymään lähellä omaa asuinaluettaan, etsitään työkohteita, koulutetaan ja opetellaan tekemään töitä yhdessä. Nuorten työpanos lisää ja monipuolistaa palveluita kylissä, joissa ei ole samanlaista tarjontaa kuin kaupungeissa. Nuoria innostetaan ja opastetaan yrityskokeiluihin tuottamalla sosiaaliseen mediaan vinkkisarjaa nuorilta kesäyrittäjiltä toisille nuorille. Nuoria viedään muiden kyläläisten kanssa luontoon ja koulutetaan keräämään luonnontuotteita myyntiin sekä omaan käyttöön. Samalla opastetaan erityisesti ulkomaalaistaustaisille nuorille metsän hyödyntäminen jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet huomioiden. Työelämän puutteita paikkaillaan nuorille suunnatuilla koulutuksilla. Hanke toteutetaan Sallan 4H-yhdistyksen toiminta-alueella Sallassa ja Kemijärvellä 1.5.2024 - 30.11.2025

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

285706

Slutdatum

29.11.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner