Projekt
Utvecklingsprojekt - 28252

Kylät sydämellä

Vieremän kunta

01.11.2016 - 04.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kylät sydämellä -hankkeen päätavoitteena on kehittää uusia palvelutuotantomalleja, joiden kautta maaseudun kylille saadaan lisää palveluja ja toimintaa. Palvelutuotantomallien kehittäminen pohjautuu Iisalmen maaseutualueilla, Sonkajärvellä ja Vieremällä tehtyyn esiselvityshankkeeseen, jossa kartoitettiin maaseudun asukkaiden lähipalvelutarpeita sekä mahdollisia palveluntuottajia. Palvelutuotantomalleja kehitetään yhteistyössä kuntatoimijoiden, kylien, yritysten ja yhdistysten kanssa siten, että kylille saadaan esimerkiksi järjestettyä palvelupäiviä, jolloin kylätalolla on tarjolla useampia palveluita mm. hierojasta kyläkahvioon. Hankkeessa madalletaan kynnystä löytää ja tarjota lähipalveluita laatimalla sähköinen palveluportaali, josta niin alueen asukkaat, lomailijat kuin kauempanakin asuvat omaiset voivat etsiä itselleen tai omaiselleen tarvitsemaansa palvelua. Lisäksi hankkeessa tehdään Kiuruveden kylille esiselvitys kylien palvelutarpeista. Kylät sydämellä -hankkeessa parannetaan kylien yhteisöllisyyttä ja kylien välistä yhteistyötä maaseudun elinvoimaisuuden takaamiseksi järjestämällä mm. yhteisöllisiä työpajoja, kylien välisiä kyläiltamia sekä aktivoimalla kyliä yhteisiin hankintoihin. Elinvoimaa ja aktiivisuutta kylille lisätään innostamalla ja aktivoimalla niitä kyläläisiä ja yrittäjiä, jotka ovat esiselvityksessä ilmoittaneet kiinnostuksesta ryhtyä ohjaamaan vapaa-ajantoimintaa tai tarjoamaan lähipalveluita haja-asutusalueilla. Kylätiedottamista parannetaan kouluttamalla kyläläisistä kyläreporttereita hankkeessa aloitettavaan Kyläradio -ohjelmaan sekä laatimalla yhteinen tiedotepohja alueen kylille, jota he voivat käyttää omassa tiedotuksessa. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sen toteutusajankohta on 1.11.2016 - 31.10.2018. Hanketta hallinnoi Vieremän kunta ja siihen osallistuvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Sonkajärven kunta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

28252

Startdatum

01.11.2016

Slutdatum

04.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner