Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 167349

KYLÄTALKOILLA KAUNISTA JA KIVAA 2021 – 2022

Kankaanpään Kyläyhdistys ry

26.04.2021 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kankaanpään kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 1982. Kyläyhdistykseen kuuluvat kaikki kylän vakituiset asukkaat (424) ja kesäasukkaat. Yhdistyksen tarkoituksena on Kankaanpään kylän yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, perinteiden vaaliminen, viihtyvyyden ja yhteishengen, sekä muun vastaavan hyvinvoinnin edistäminen. KYLÄTALKOILLA KAUNISTA JA KIVAA 2021 – 2022 hankkeessa tavoitteena on kylän ylläpitämän kuntoilu- ja retkeilyreitistön virkistys- ja käyttömahdollisuuksien lisääminen, turvallisuuden parantaminen sekä huolto- ja pelastuspalvelun mahdollistaminen. Kylämaiseman parantaminen ja kyläviihtyvyyden lisääminen. Kylän omistuksessa ja käytössä olevan Eräelämyskeskus Kaarnikan turvallisuuden ja toimivuuden parantaminen. Tavoitteena on saada kylään muuttaneita nuoria perheitä mukaan talkootoimintaan perustamalla talkoorinki.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

167349

Startdatum

26.04.2021

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner