Projekt
Utvecklingsprojekt - 9752

Kylillä kelpaa

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

31.08.2015 - 10.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa on kolme ylemmän luokan tavoitetta: 1) Lähidemokratian lisääminen hankealueella 2) Kylien omaehtoisen kehittämistoiminnan lisääminen 3) Nuorten tutustuttaminen ja aktivoiminen yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan Lähidemokratian lisäämistä vahvistetaan mm. kylien neuvottelupäivien kehit-tämisellä. Kyläläisiä rohkaistaan mm. kuntalaisaloitteiden tekemiseen ja ottamaan aktiivisen kansalaisen roolin oman elämänsä järjestämisessä. Kohderyhmille tuodaan hyviä esimerkkejä muilta alueilta ja tehdään opintomatka johonkin lähialueella toteutuneeseen onnistuneeseen kuntalaisvaikuttamisen malliin. Lähidemokratian vahvistamiseen liittyen selvitetään myös mahdollinen tonttien tarve ja tarjonta alueilla. Kylien omaehtoisen kehittämistoiminnan lisääminen käynnistyy kyläsuunnitelmien päivittämisellä. Projektityöntekijä kiertää jokaisen alueella aktiivisesti toimivan kylän ja selvittää sen kyläsuunnitelman tason. Samalla kartoitetaan alueen aktiiviset yhdistykset ja selvitetään, voitaisiinko yhdistyksiä yhdistämällä saavuttaa synergiaetuja niiden toiminnalle. Tiedottaminen ulkopuolisista rahoitusmahdollisuuksista ja em. Katso-tunnisteiden luominen on myös osa tätä tavoitetta. Yhteisöjä kannustetaan myös yhteisten hankkeiden valmisteluun. On kuitenkin tärkeää, että jokainen alue löytää itselleen tärkeimmät kehittämistarpeet. Nuorten aktivoiminen yhdistys- ja vapaaehtoistyöhön pilotoidaan ensisi-jaisesti Haapaveden alueella. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä Haapaveden kaupungin koulutoimen kanssa. Tavoitteena on saada käytännön kokeiluun malli, missä yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret tutustuvat sekä osallistuvat haluamansa yhteisön, yhdistyksen tai kyläseuran toimintaan. Tämä kokeilu toteutetaan osana esimerkiksi yhteiskuntaopin opintokokonaisuutta. Hankkeessa selvitetään muiden maiden vastaavia toteutusmalleja ja tuodaan niistä hyvät käytännöt Haapaveden pilottiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

9752

Startdatum

31.08.2015

Slutdatum

10.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner