Hanke
Utvecklingsprojekt - 9752

Kylillä kelpaa

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

31.08.2015 - 10.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa on kolme ylemmän luokan tavoitetta: 1) Lähidemokratian lisääminen hankealueella 2) Kylien omaehtoisen kehittämistoiminnan lisääminen 3) Nuorten tutustuttaminen ja aktivoiminen yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan Lähidemokratian lisäämistä vahvistetaan mm. kylien neuvottelupäivien kehit-tämisellä. Kyläläisiä rohkaistaan mm. kuntalaisaloitteiden tekemiseen ja ottamaan aktiivisen kansalaisen roolin oman elämänsä järjestämisessä. Kohderyhmille tuodaan hyviä esimerkkejä muilta alueilta ja tehdään opintomatka johonkin lähialueella toteutuneeseen onnistuneeseen kuntalaisvaikuttamisen malliin. Lähidemokratian vahvistamiseen liittyen selvitetään myös mahdollinen tonttien tarve ja tarjonta alueilla. Kylien omaehtoisen kehittämistoiminnan lisääminen käynnistyy kyläsuunnitelmien päivittämisellä. Projektityöntekijä kiertää jokaisen alueella aktiivisesti toimivan kylän ja selvittää sen kyläsuunnitelman tason. Samalla kartoitetaan alueen aktiiviset yhdistykset ja selvitetään, voitaisiinko yhdistyksiä yhdistämällä saavuttaa synergiaetuja niiden toiminnalle. Tiedottaminen ulkopuolisista rahoitusmahdollisuuksista ja em. Katso-tunnisteiden luominen on myös osa tätä tavoitetta. Yhteisöjä kannustetaan myös yhteisten hankkeiden valmisteluun. On kuitenkin tärkeää, että jokainen alue löytää itselleen tärkeimmät kehittämistarpeet. Nuorten aktivoiminen yhdistys- ja vapaaehtoistyöhön pilotoidaan ensisi-jaisesti Haapaveden alueella. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä Haapaveden kaupungin koulutoimen kanssa. Tavoitteena on saada käytännön kokeiluun malli, missä yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret tutustuvat sekä osallistuvat haluamansa yhteisön, yhdistyksen tai kyläseuran toimintaan. Tämä kokeilu toteutetaan osana esimerkiksi yhteiskuntaopin opintokokonaisuutta. Hankkeessa selvitetään muiden maiden vastaavia toteutusmalleja ja tuodaan niistä hyvät käytännöt Haapaveden pilottiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9752

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

10.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
kulturlandskap
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt